• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

202220232024
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
90Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unui contract de închiriere privind locuința - fond locativ, bun aparținând domeniului privat al orașului Titu
initiere20-06-2024
89Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a unui contract de închiriere pentru locuință pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național ANL
initiere20-06-2024
88Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren în suprafață de 20.000 mp, situat în oraș Titu, identificat cu număr cadastral 73782, înscris în Cartea Funciară a localității Titu sub numărul 73782, bun ce aparține domeniului public al orașului Titu
initiere14-06-2024
87Proiect de hotarare privind introducerea în domeniului public al orașului Titu și în administrarea Consiliului Local Titu a unui bun imobil
initiere14-06-2024
86Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism -Planul Urbanistic Zonal si a Regulamentului local aferent privind obiectivul – “Construire salon evenimente si piscina’’ beneficiar fiind Toader Gabriel
initiere03-06-2024
85Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din HCL Titu nr. 64/05.06.2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate precum și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii gimnaziale ”Pictor Nicolae Grigorescu”
aprobat30-05-2024
84Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024,
aprobat30-05-2024
83Proiect de hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 3.000 lei elevului ANTONICA Stefan Alexandru care a obtinut locul III la Campionatul European de karate SHITO RYU desfasurat in Germania in perioada 17-19.05.2024
aprobat28-05-2024
82Proiect de hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 4.000 lei elevei ANTONICA Alexia Maria care a obtinut locul II la Campionatul European de karate SHITO RYU desfasurat in Germania in perioada 17-19.05.2024
aprobat28-05-2024
81Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei domnului Pana Vasile Liviu, pentru editarea si publicarea unui volum de poezii intitulat ”Titu se scrie cu T mare” si o carte intitulata ”10 ani in Titu”.
aprobat23-05-2024
80Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.990 lei doamnei Matei Maria, pentru editarea volumelor de poezii ”Talismanul sperantei” si ”Elixirul sufletului”.
aprobat23-05-2024
79Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale SC URBAN TITU SRL pentru anul 2024
aprobat23-05-2024
78Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemptiune a terenului in suprafata de 131 mp, bun apartinand domeniului privat al orasului Titu, situat in oras Titu, str. Dr.Stefan Stanca, nr.10 identificat cu numar cadastral 72381, inscris in CF nr.72381 a localitatii Titu catre doamna Niculae Raluca Oana- constructorul de buna credinta al imobilului situat pe teren
aprobat23-05-2024
77Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii terenului in suprafata de 600 mp, situat in oraş Titu, str. Cuza Vodă, identificat cu număr cadastral 75142, înscris în CF 75142 a localitatii Titu, bun ce aparţine domeniului privat al oraşului în vederea construirii unei locuințe.
aprobat23-05-2024
76Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitaţiei publice în vederea închirierii spațiului comercial nr. 26 in suprafata de 18,24 mp, bun ce aparţine domeniului public al oraşului, situat in Piata Agroalimentara Complex Modern, în vederea desfășurării de activități de comerț și/sau prestări servicii
aprobat23-05-2024
75Proiect de hotarare privind aprobarea organizării licitaţiei publice, în vederea închirierii spaţiilor nr.12 si nr.13 in suprafata utila totala de 121,30 mp, bunuri ce aparţin domeniului privat al oraşului Titu, situate la etaj, în clădire P+ 1 Complex Comercial Piață, din zona Piața Agroalimentară, in vederea desfasurarii de activitati de comert si/sau prestari servicii
aprobat23-05-2024
74Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.8840/25.06.2019 privind spaţiul comercial nr. 2, în suprafaţă utilă de 18,70 mp, situat în Piaţa Agroalimentară Complex Modern Titu, bun aparţinând domeniului public al oraşului Titu, incheiat cu Gheorghe D. Gina I.F.
aprobat23-05-2024
73Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere pentru locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national ANL precum și modificarea numărului de persoane aflate în întreținerea titularilor de contracte.
aprobat23-05-2024
72Proiect de hotarare privind introducerea în domeniului public al orașului Titu și în administrarea Consiliului Local Titu a unui bun imobil
aprobat23-05-2024
71Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în orașul Titu, Str. I.C. Vissarion, nr.21, bloc 12, scara B, etaj 2, ap. 12, către doamna Stan Mihaela Alina, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 3161/17.08.2015
aprobat23-05-2024
70Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în orașul Titu, Str. I.C. Vissarion, nr.1, bloc B2B, etaj 1, ap. 4, către domnul Pătrașcu Daniel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 4808/14.05.2013
aprobat23-05-2024
69Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Oras Titu
aprobat23-05-2024
68Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 31.03.2024
aprobat23-05-2024
67Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local oras Titu
aprobat23-05-2024
66Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local oras Titu pentru sedinta ordinara din data 25.04.2024.
aprobat25-04-2024