• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

202220232024
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
25Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 3.682.865,99 lei
aprobat12-02-2024
24Proiect de hotarare privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente investiției ”Locuințe sociale”, obiectiv ce face parte din proiectul etapizat ”Îmbunătățirea calității vieții populației prin investiții în infrastructura Orașului Titu”, SMIS 123868
aprobat12-02-2024
23Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere privind locuinte - fond locativ, bunuri apartinand domeniului privat al orasului Titu
aprobat09-02-2024
22Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 40.000 lei in vederea asigurarii cheltuielilor necesare (transport, cazare, taxa participare) pentru participarea Ansamblului Folcloric ”Trandafir Dambovitean” al Casei de Cultura Titu la Festivalul International Spring Festival ”Garda's Lake”- Italia, in perioada 5-8 aprilie 2024
aprobat08-02-2024
21Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitati al Serviciului Cultură - Sport pentru anul 2024
aprobat05-02-2024
20Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetului local al orașului Titu a sumei de 57.600 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate
aprobat05-02-2024
19Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 4.918 mii lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții publice în anul 2024.
aprobat05-02-2024
18PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI TITU PE ANUL 2024 PRECUM SI PREVIZIUNILE PE ANII 2025-2027.
aprobat05-02-2024
17Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local oras Titu.
aprobat05-02-2024
16Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare termică locuinţe - bloc R, bloc S, bloc B1A, situate în oraș Titu, str. I.C. Vissarion, județul Dâmbovița” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi
aprobat25-01-2024
15Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unui contract de închiriere privind locuința - fond locativ, bun aparținând domeniului privat al orașului Titu,
aprobat23-01-2024
14Proiect de hotarare privind modificarea contractului de administrare al domnului Stan Madalin Florentin Ionut , administrator al SC SALUB TITU SRL
aprobat23-01-2024
13Proiect de hotarare privind modificarea contractului de administrare al domnului Andrei George Alin, administrator al SC URBAN TITU SRL.
aprobat23-01-2024
12Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor practicate de SC SALUB TITU SRL pentru activitatile care fac obiectul contractului nr.12862/22.08.2022 de delegare prin gestiune directa a serviciului public de salubrizare al orasului Titu
aprobat23-01-2024
11Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al orasului Titu pentru anul 2023
aprobat22-01-2024
10Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Titu și a autorității publice locale cu Cabinet Individual de Avocatură Florea Ungureanu
aprobat22-01-2024
9Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Popescu Duta Liviu – cenzor al SC SALUB TITU SRL
aprobat18-01-2024
8Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale SC SALUB TITU SRL
aprobat18-01-2024
7Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemptiune, a terenului in suprafata de 133 mp, bun apartinand domeniului privat al orasului Titu, situat in oras Titu, str.Dr.Stefan Stanca, nr.8, identificat cu numar cadastral 72382, inscris in CF nr.72382 a localitatii Titu catre constructorul de buna credinta al imobilului situat pe teren .
aprobat18-01-2024
6Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 400 mp, proprietate privata a orasului Titu, bun situat in oras Titu, str.Dr.Stefan Stanca, nr.8, identificat cu numar cadastral 71356, inscris în CF a localitatii Titu nr. 71356, atribuit in baza Legii nr. 15/2003 doamnei Grecu Roxana Mihaela, constructor de buna credinta al imobilului casa situat pe teren
aprobat18-01-2024
5Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 297 mp proprietate privata a orasului Titu, bun situat in oras Titu, str.Iancu Văcărescu, nr.1, identificat cu numar cadastral 70930, inscris în CF a localitatii Titu nr. 70930, atribuit in baza Legii nr. 15/2003 doamnei Voicu Elena Diana, constructor de buna credinta al imobilului casa situat pe teren
aprobat18-01-2024
4Proiect de hotarare privind introducerea in domeniul privat si atestarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Titu a unui imobilteren in suprafata de 2.060 mp, situat în intravilanul oraşului Titu, T21, P 89/5, județul Dâmbovița, identificat cu numar cadastral 72448, inscris in Cartea Funciara a orasului Titu sub nr. 72448
aprobat18-01-2024
3Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere privind locuinte - fond locativ, bunuri apartinand domeniului privat al orasului Titu
aprobat18-01-2024
2Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență și a procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local familiilor și persoanelor singure aflate în situații deosebite, in conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare
aprobat10-01-2024
1Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii din excedentul activitatilor finantate din venituri proprii a sumei de 248.646,20 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa .
aprobat09-01-2024