• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.2

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

20222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
27Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orasului Tituaprobat31-01-2023
26Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a cinci locuințe din fondul locativ ,bunuri apartinind domeniului privat al orasului Titu ,situate în Orașul Titu, str. Mr. Mihăileanu Ștefan, nr.6, bloc T.aprobat30-01-2023
25Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de superficie si de servitute in favoarea Orasului Titu asupra bunului imobil-teren in suprafata de 1.880 mp pe o lungime de 154,79 ml si o latime de 12 ml delimitat prin punctele 41-43-44-45-46-47-48-49 ,parte din imobilul constind in teren in suprafata totala de 20.363 mp identificat cu numar cadastral 74.386 situat in oras Titu ,str.P.N.Grigorescu ,nr.84-88-90 inscris in CF 74.386 a localitatii Titu proprietate a SC GOLDBACH DESIGN & BUILD SRLaprobat30-01-2023
24Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei datorata de catre Unitatea administrativ teritoriala Orasul Titu catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Apa Dambovita ” pentru anul 2023aprobat25-01-2023
23Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Orasului Titu in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale Orasului Titu in vederea desfiintarii si casarii bunurilor:tribune in suprafata construita 1412 mp ,vestiare in sauprafata construita de 287 mp ,grup sanitar -in suprafata construita de 17 mp -Stadion , situate in oras Titu ,str.Garii ,nr.77aprobat25-01-2023
22Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune si schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 478/17.02.2003aprobat25-01-2023
21Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere pentru locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national ANLaprobat25-01-2023
20Proiect de hotarare privind aprobarea organizării licitaţiei publice, în vederea închirierii spaţiului – Cabinet medical în suprafață totală de 43,75 mp, format din spațiul P05, în suprafață de 3,70 mp, spațiul P06, în suprafață de 15,02 mp, spațiul P07, în suprafață de 10,07 mp și spațiul P13, în suprafață de 14,96 mp, situat la parterul Policlinicii orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15, jud. Dâmbovița, bun ce apaţine domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi medicale şi/sau activităţi medicale conexeaprobat25-01-2023
19Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii terenului in suprafata de 400 mp, situat in oraş Titu, str. Mr.Mihaileanu Stefan, identificat cu număr cadastral 74093, înscris în CF 74093 a localitatii Titu, bun ce aparţine domeniului privat al oraşului în vederea construirii unei locuințe.aprobat25-01-2023
18Proiect de hotarare privind aprobarea Listei finale de priorități privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2022aprobat25-01-2023
17Proiect de hotarare privind repartizarea locuinței din fondul locativ, bun aparținând domeniului privat al orașului Titu, locuință situata în orașul Titu, str. I.C. Vissarion, nr.12, blocul 12, scara A, etaj 4, apartament nr.23, către doamna Costache Elenaaprobat25-01-2023
16Proiect de hotarare privind desemnare consilieri locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al orasului Titu aprobat25-01-2023
15Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT Titu si a autoritatii publice locale cu Cabinet Individual de avocatura Florea Ungureanuaprobat25-01-2023
14Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 leiaprobat25-01-2023
13Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local in suma de 6.349 mii lei pentru finantarea obiectivelor de investitii publice in anul 2023.aprobat25-01-2023
12Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Titu pe anul 2023 precum si previziunile pe anii 2024-2026aprobat25-01-2023
11Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitati al Serviciului Cultură - Sport pentru anul 2023aprobat25-01-2023
10Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2023 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social aprobat25-01-2023
9Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotizatiei datorata de orasul Titu in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita” pentru anul 2023aprobat25-01-2023
8Proiect de hotarare privind introducerea in domeniul privat si atestarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Titu a unor bunuri imobileaprobat17-01-2023
7Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orasului Titu.aprobat17-01-2023
6Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici la faza proiectare tehnică, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu”aprobat05-01-2023
5Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unui contract de inchiriere pentru locuinta pentru tineri destinata inchirierii, construita prin programe de investitii la nivel national ANLaprobat04-01-2023
4Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii din excedentul activitatilor finantate din venituri proprii a sumei de 195.425,33 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casaaprobat04-01-2023
3Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetului local al orasului Titu a sumei de 1.000.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile Sectiunii de functionare a executiei de casa pe anul 2023.aprobat04-01-2023