• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

202220232024
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
63Hotararea nr. 63/25.04.2024 privind aprobarea reinnoirii contractului de inchiriere aferent locuintei pentru tineri destinata inchirierii, construita prin programe de investitii la nivel national ANL, situata in orasul Titu, str.IC Visarion, nr.1, bl. B2B, etaj 4, apartament nr. 17 chirias doamna Stoican Elena
25-04-2024
62Hotararea nr. 62/25.04.2024 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024
25-04-2024
61Hotararea nr. 61/25.04.2024 privind aprobarea transformarii functiei publice vacante referent, clasa III, gradul profesional superior in functia publica referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Dispecerat si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Titu
25-04-2024
60Hotararea nr. 60/25.04.2024 privind prelungirea duratei de valabilitate a unui contract de închiriere pentru locuință pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național ANL.
25-04-2024
59Hotararea nr. 59/25.04.2024 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei elevului Mateescu Stefan Gabriel, pentru editarea si publicarea volumului de proza intitulat ,,Inaltarea Ingerului Cazut “.
25-04-2024
58Hotararea nr. 58/25.04.2024 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei elevei Lepadatu Oana Valentina, pentru editarea si publicarea volumului de poezie intitulat ,,In Asteptarea Vremurilor Bune “.
25-04-2024
57Hotararea nr. 57/25.04.2024 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Pîrvu Iulia, pentru reeditarea cartilor ,, Cantece de Dor” si ,, I. C. Vissarion”.
25-04-2024
56Hotararea nr. 56/25.04.2024 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Raducu Marlena Cristina, pentru editarea si tiparirea unor volume de poezie-proza.
25-04-2024
55Hotararea nr. 55/25.04.2024 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren în suprafață de 778 mp, situat în oraș Titu, str. Gării, identificat cu număr cadastral 72882, înscris în Cartea Funciară a localității Titu sub numărul 72882, bun ce aparține domeniului privat al orașului Titu.
25-04-2024
54Hotararea nr. 54/25.04.2024 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren în suprafață de 2060 mp, situat în oraș Titu, identificat cu număr cadastral 72448, înscris în Cartea Funciară a localității Titu sub numărul 72448, bun ce aparține domeniului privat al orașului Titu.
25-04-2024
53Hotararea nr. 53/25.04.2024 privind introducerea în domeniului public al orasului Titu si in administrarea Consiliului Local Titu a unor bunuri imobile.
25-04-2024
52Hotararea nr. 52/ 25.04.2024 privind introducerea în domeniului public al orasului Titu si in administrarea Consiliului Local Titu a unui bun imobil.
25-04-2024
51Hotararea nr. 51/25.04.2024 privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de concesiune nr. 5509/22.05.2014 privind terenul in suprafata de 38 mp, bun apartinand domeniului public al orasului Titu, situat in oras Titu, zona Piata Agroalimentara Complex Modern.
25-04-2024
50Hotararea nr. 50/25.04.2024 privind aprobarea Listei finale de prioritati privind stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, pentru anul 2024
25-04-2024
49Hotararea nr. 49/25.04.2024 privind aprobarea acordarii unei finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Titu alocate pentru programe sportive de performanta
25-04-2024
48Hotararea nr. 48/25.04.2024 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024
25-04-2024
47Hotararea nr. 47/25.04.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local oras Titu pentru sedinta ordinara din data 25.04.2024
25-04-2024
46Hotararea nr. 46/28.03.2024 privind aprobarea participării U.A.T. Orașul Titu, la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, cu proiectul EXTINDERE RETEA APA-CANAL TITU TARG, FUSEA SI PLOPU
28-03-2024
45Hotararea nr. 45/28.03.2024 privind acordarea de sprijin financiar unei unitati de cult din orasul Titu, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
28-03-2024
44Hotararea nr. 44/28.03.2024 privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemptiune, a terenului in suprafata de 600 mp, bun apartinand domeniului privat al orasului Titu, situat in oras Titu, str. Gării, nr.72 identificat cu numar cadastral 75093, inscris in CF nr.75093 a localitatii Titu catre dl. Dinu Ionel -constructorul de buna credinta al imobilului situat pe teren.
28-03-2024
43Hotararea nr. 43/28.03.2024 privind introducerea in domeniul privat si atestarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Titu a bunului imobil-teren in suprafata de 600 mp, situat în oraşul Titu, Str.Cuza Vodă, T76, P45/3, județul Dâmbovița.
28-03-2024
42Hotararea nr. 42/28.03.2024 privind aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea închirierii terenului in suprafata de 18,40 mp, bun ce aparţine domeniului public al oraşului, situat in Piata Agroalimentara Complex Modern, pentru amplasarea de construcții ușor demontabile in vederea desfasurarii de activitati de comert si/sau prestari servicii .
28-03-2024
41Hotararea nr. 41/28.03.2024 privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL pentru anul 2024.
28-03-2024
40Hotararea nr. 40/258.03.2024 privind acordarea de sprijin financiar unei unitati de cult din orasul Titu, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
28-03-2024
39Hotararea nr. 39/28.03.2024 privind aprobarea organigramei și a statului de functii din cadrul U.A.T. Orașul Titu, incepand cu data 01.04.2024, dupa aplicarea prevederilor cu privire la reorganizare potrivit Legii nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
28-03-2024