• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.3

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

20222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
88Hotararea nr. 88/22.05.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei cu CEC BANK SA
22-05-2023
87Hotararea nr. 87/22.05.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local oras Titu
22-05-2023
86Hotararea nr. 86/27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren in suprafata de 10.645 mp ,situat in oras Titu , str.Mr.Mihaileanu Stefan ,nr.6 identificat cu nr cadastral 71585 ,inscris in CF a localitatii Titu nr.71585 ,bun apartinind domeniului privat al orasului Titu .
27-04-2023
85Hotararea nr. 85/27.04.2023 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a Programului de investitii publice pe anul 202327-04-2023
84Hotararea nr. 84/27.04.2023 privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL pentru anul 2023.27-04-2023
83Hotararea nr. 83/27.04.2023 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti al autovehiculelor si utilajelor aflate in dotarea proprie a U.A.T. oras Titu
27-04-2023
82Hotararea nr. 82/27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Titu alocate pentru programe sportive de performanță.27-04-2023
81Hotararea nr. 81/27.04.2023 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Titu27-04-2023
80Hotararea nr. 80/27.04.2023 privind aprobarea modificarii Programului de investitii pe anul 2023 finantat din excedentul bugetului local in suma de 6.349 mii lei aprobat prin HCL nr.14/202327-04-2023
79Hotararea nr. 79/27.04.2023 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a Programului de investitii publice pe anul 2023.27-04-2023
78Hotararea nr. 78/27.04.2023 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în orașul Titu, Str. I.C.Visarion, nr.21, bloc 12, sc.C, etaj 3, ap. 16, către doamna Nitu Maria Magdalena, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 5064/21.05.2013.
27-04-2023
77Hotararea nr. 77/27.04.2023 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea închirierii spațiului -Cabinet medical in suprafata totala de 23,55 mp, format din spațiul P17, in suprafață de 9,76 mp și spațiul P18, în suprafață de 13,79 mp, situat la parterul Policlinicii orașului Titu, str. P.N. Grigorescu, nr.15, oraș Titu, județ Dâmbovița, bun ce aparţine domeniului public al oraşului în vederea desfășurării de activități medicale și/sau activități medicale conexe.27-04-2023
76Hotararea nr. 76/27.04.2023 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea închirierii spațiului comercial nr.19 in suprafata de 18,84 mp, situat in Piața Agroalimentara Complex Modern Titu, oraș Titu, județ Dâmbovița, bun ce aparţine domeniului public al oraşului în vederea desfășurării de activități de comerț și/sau prestări servicii.27-04-2023
75Hotararea nr. 75/27.04.2023 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea închirierii spațiului-Foișor in suprafata de 90 mp, situat in Parcul Orășenesc, str. Parcului, nr.1, oraș Titu, județ Dâmbovița, bun ce aparţine domeniului public al oraşului în vederea desfășurării de activități de alimentație publică.27-04-2023
74Hotararea nr. 74/27.04.2023 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere aferent locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național ANL
27-04-2023
73Hotararea nr. 73/27.04.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere pentru locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national ANL
27-04-2023
72Hotararea nr. 72/27.04.2023 privind modificarea si completarea HCL nr. 33/22.02.2023 privind asocierea Orasului Titu prin Consiliul Local Titu cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Comuna Braniștea,Comuna Sălcioara și Comuna Produlești, prin Consiliile Locale, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și creșterea accesibilității în zona urbană a Orașului Titu”27-04-2023
71Hotararea nr. 71/27.04.2023 privind aprobarea scutirii de la plata a majorărilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice care detin bunuri in proprietate pe raza administrativ-teritoriala a orasului Titu
27-04-2023
70Hotararea nr. 70/25.04.2023 privind aprobarea participarii U.A.T. oras Titu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate derulat de Administratia Fondului de Mediu, pentru implementarea proiectului „Casarea autovehiculelor uzate din orașul Titu”
25-04-2023
69Hotararea nr. 69/30.03.2023 privind aprobarea reînnoirii contractului de închiriere aferent locuinței pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național ANL, situată în orașul Titu, str. I.C.Visarion, nr.1, bloc B2B, etaj 4, apartament nr.17, chiriaș doamna Stoican Elena
30-03-2023
68Hotararea nr. 68/30.03.2023 privind aprobarea organizării licitației publice în vederea închirierii spațiului-Foișor în suprafață de 90 mp, situat în Parcul Orășenesc, str. Parcului, nr.1, oraș Titu, județ Dâmbovița, bun ce aparţine domeniului public al oraşului în vederea desfășurării de activități de comerț.
30-03-2023
67Hotararea nr. 67/30.03.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea administrativ teritorială Titu pentru implementarea proiectului ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySMIS 13096330-03-2023
66Hotararea nr.66/30.03.2023 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a Programului de investitii publice pe anul 202330-03-2023
65Hotararea nr. 65/30.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Pîrvu Iulia, pentru editarea și tipărirea a două volume de versuri intitulate ”Poezii patriotice” și ”Carte de poezii pentru preșcolari”
30-03-2023
64Hotararea nr. 64-30.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Răducu Marlena Cristina, pentru editarea și tipărirea unei cărți de poezie- proză
30-03-2023