• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.2

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

20222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
8Hotararea nr. 8/18.01.2023 privind introducerea in domeniul privat si atestarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Titu a unor bunuri imobile.18-01-2023
7Hotararea nr. 7/18.01.2023 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orasului Titu.18-01-2023
6Hotararea nr. 6/05.01.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici la faza proiectare tehnică, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu”05-01-2023
5Hotararea nr. 5/05.01.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unui contract de inchiriere pentru locuinta pentru tineri destinata inchirierii, construita prin programe de investitii la nivel national ANL05-01-2023
4Hotararea nr. 4/05.01.2023 privind aprobarea utilizarii din excedentul activitatilor finantate din venituri proprii a sumei de 195.425,33 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa05-01-2023
3Hotararea nr. 3/05.01.2023 privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetului local al orasului Titu a sumei de 1.000.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile Sectiunii de functionare a executiei de casa pe anul 2023.05-01-2023
2Hotararea nr. 2/05.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul activitatilor finantate integral din venituri proprii a deficitului sectiunii de functionare inregistrat la 30.12.2022 in suma de 119.241,05 lei.05-01-2023
1Hotararea nr.1/05.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al orasului Titu a deficitului Sectiunii Dezvoltare inregistrat la 30.12.2022 in suma de 4.955.293,21 lei.05-01-2023
209Hotararea nr. 209/22.12.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202222-12-2022
208Hotararea nr. 208/22.12.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului unitatii administrativ teritoriala oras Titu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Management Integrat al Deseurilor in judetul Dambovita”22-12-2022
207Hotararea nr. 207/22.12.2022 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202222-12-2022
206Hotararea nr. 206/22.12.2022 privind prorogarea unor termene din Hcl nr. 152/14.09.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2023 si completarea HCL nr. 152/14.09.202222-12-2022
205Hotararea nr. 205/22.12.2022 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren in suprafata de 953 mp situat in oras Titu sat Fusea identificat cu nr cadastral 74132 inscris in CF a localitatii Titu nr. 74132 bun apartinand domeniului privat al orasului Titu22-12-2022
204Hotararea nr. 204/22.12.2022 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte si a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor apartinand fond locativ, bunuri apartinand domeniului privat al orasului Titu.22-12-2022
203Hotararea nr. 203/22.12.2022 privind aprobarea vinzarii cu plata in rate a spatiului cu destinatie de locuinta construit din fondurile statului ,in baza Decretului lege nr.61/1990 si ale Legii nr.85/1992 ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ,proprietate privata a orasului Titu, situat in oras Titu, str.I.C.Visarion ,bloc 1,scara B ,parter ,ap 1 catre actualul chirias dna Enache Constanta .22-12-2022
202Hotararea nr. 202/22.12.2022 privind aprobarea introducerii in domeniul privat al orasului Titu si atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Titu a unui bun imobil -teren in suprafata de 228 mp situat in oras Titu ,sat Salcuta ,T 81 ,P 367/1.22-12-2022
201Hotararea nr. 201/22.12.2022 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra terenului in suprafata 400 mp , situat in oraş Titu, str. Dr.Stefan Stinca, nr.12 ,județul Dâmbovița, identificat cu număr cadastral 71354 în favoarea domnului Cosaru Ovidiu 22-12-2022
200Hotararea nr. 200/22.12.2022 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publica a Orasului Titu în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.22-12-2022
199Hotararea nr. 199/22.12.2022 privind aprobarea numarului de asistentei personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2023.22-12-2022
198Hotararea nr. 198/22.12.2022 privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de invatamint preuniversitar din orasul Titu pentru anul scolar 2023-202422-12-2022
197Hotararea nr. 197/22.12.2022 privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unui contract de inchiriere pentru locuinta apartinind fond locativ ,bun apartinind domeniului privat al orasului Titu22-12-2022
196Hotararea nr. 196/22.12.2022 privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de închiriere pentru locuințe pentru tineri destinate închirierii, construită prin programe de investiții la nivel national ANL.22-12-2022
195Hotararea nr. 195/22.12.2022 privind aprobarea modificarii HCL nr 152/14.09.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 202322-12-2022
194Hotararea nr. 194/08.12.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico economice faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Imprejmuire cimitir, str Pictor Nicolae Grigorescu” oras Titu, jud Dambovita.08-12-2022
193Hotararea nr. 193/08.12.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico economice faza DALI pentru obiectivele de investitii “Reabilitare termica locuinte – bl. R, bl..S, bl. B1A, situate in oras Titu, str I.C. Visarion, jud Dambovita si a indicatorilor tehnico economici aferenti..08-12-2022