• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.3

Consultare publica : CELE MAI RECENTE

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale

20222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
Nr.TitluContinutAnexeData afisareData limita
1Anunt consultare publicaAnunt privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea schemei de minimis pentru stimularea mediului economic si diminuarea arieratelor bugetare in orasul Titu, judetul Dambovita prin acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice care au calitatea de contribuabili ai orasului Titu, judetul DambovitaAnunt_de_publicat_31-05-202331-05-2099
2Anunt consultare publicaAnunt privind elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024ANUNT_IMPOZITE_SI_TAXE21-04-202321-04-2099
3Anunt consultare publicaAnunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice care detin bunuri in proprietate pe raza administrativ teritoriala a orasului TituAnunt_privind_elaborare_proiect_de_hotarare-3.pdf28-02-202328-02-2099
4Anunt consultare publicaAnunt privind elaborarea proiectului de hotarare pentru aprobarea Regulamentului pentru finantarea din bugetul local a Programelor sportive de performanta .ghid_finantare-consultare15-02-202315-02-2099
5Anunt consultare publicaAnunt privind elaborare proiect de hotarare privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență și a procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local familiilor și persoanelor singure aflate în situații deosebiteAnunt_de_postat-3.pdf20-01-202320-01-2099
6Anunt consultare publicaAnunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al orasului TituBuget_de_venituri_si_cheltuieli_2023-3-3.pdf11-01-202311-01-2099
7Anunt consultare publicaAnunt consultare publica privind proiectul de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxei de habitat, pentru anul 2023, in cuantumul stabilit pentru anul 2022, pana la aprobarea noilor taxe de salubrizare, conform O.U.G. nr. 133/29.09.2022- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006Anunt_de_publicat_privind_taxa_habitat_2023-3.pdf29-12-202229-12-2099
8Anunt consultare publicaAnunt privind deschidere procedura de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 152/14.09.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023Anunt_privind_modificare_taxe-3.pdf01-11-202201-11-2099
9Anunt consultare publicaElaborare act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism -Planul Urbanistic Zonal si a Regulamentului local aferent privind obiectivul – “Elaborare construire hypermarket cu regim de inaltime parter, avand specific comercializarea de produse alimentare si nealimentare, amplasare container reciclare, amplasare toneta food, cort food, post trafo, bazin rezerva incendiu, bazin retentie, statii incarcare vehicule electrice, amenajari exterioare in incinta (platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, padocuri carucioare) imprejmuire, steag si elemente de semnalistica publicitara, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, bransamente utilitati, instalatii interioare, retele exterioare si organizare de santier’’ beneficiar fiind SC Goldbach Design & Building SRLPUZ_SC_GOLDBACH-3.pdf26-10-202226-10-2099
10Anunt consultare publicaAnunt privind elaborare proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publica a Orasului Titu în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestoraRegulament_acces-3.pdf19-10-202219-10-2099
11Anunt dezbatere publicaAprobarea documentatiei de urbanism – Planul Urbanistic Zonal si a Regulamentului local aferent privind obiectivul „Lucrari de amenajare piscicola si zona de agrement cu extragerea de pietrisuri si nisipuri, drum de acces si lucrari conexe” in orasul Titu, judetul Dambovita, beneficiar fiind SC RO STAR SAPUZ_Amenajare_piscicola-3.pdf13-09-202213-09-2099
12Anunt transparenta decizionalaAnunt privind Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023Anunt_taxe_impozite_2023-3.pdf12-08-202212-08-2099
13Anunt consultare publicaElaborare act normativ : Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor din fondul locativ destinate inchirierii bunuri apartinand domeniului privat al orasului TituRegulament_fond_locativ-3.pdf05-08-202205-08-2099
14Anunt dezbatere publicaAprobarea schemei de minimis pentru stimularea mediului economic si diminuarea arieratelor bugetare in orasul Titu, judetul Dambovita, prin acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai orasului Titu, judetul DambovitaAnunt-3.pdf18-07-202218-07-2099
15Anunt dezbatere publicaAprobare PUZ si Regulament local aferent privind obiectivul ''Construire hala parter pentru depozitare materiale constructii + confectii metalice'', beneficiar Marian MARINProiect_-_Construire_hala_depozitare-3.pdf10-05-202210-05-2099
16RAPORT ANUALRaport anual privind transparenta decizionala pe anul 2021raport_2021-3.pdf27-04-202227-04-2099