• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.3

Registru PROIECTE DE HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual.
Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.

202120222023
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireStadiuData
22privind aprobarea contractelor de prestari servicii aprobate prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Gospodarie Comunala Ciolpani SRL nr.4887/2011
aprobat10-03-2023
21privind mandatarea reprezentantului UAT Ciolpani în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației.
aprobat10-03-2023
20privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție: ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN LOCALITATEA CIOLPANI” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/Componenta C15
aprobat09-03-2023
19privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna februarie 2023 a cadrelor didactice din comuna Ciolpani, judetul Ilfov.
aprobat09-03-2023
18privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2023 a cadrelor didactice din comuna Ciolpani, judetul Ilfov.
aprobat09-03-2023
17privind aprobarea Statului de functii si Organigrama Serviciului Public de Gospodarie Comunala Ciolpani SRL.
aprobat02-03-2023
16privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice si juridice de catre SC Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani SRL.
aprobat27-02-2023
15privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov si Unitatea Administrativ Teritoriala Ciolpani în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește”
aprobat09-02-2023
14privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului, beneficiarilor de terenuri care nu si-au indeplinit oblgatiile privind realizarea constructiei pe parcelele atribuite si schimbare amplasament, precum si atribuiea a doua loturi in folosinta gratuita in temeiul Legii nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
aprobat08-02-2023
13privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din corpul B din incinta cladirii Scolii Gimnaziale nr.1 Ciolpani, din str. Scolii nr.79, comuna Ciolpani, judet Ilfov, pe o perioada de 5 ani pentru sediul social al organizatiei non-profit „SCRIITOR DE VIITOR!” constituita din profesori ce activeaza ca statut de titular in Scoala Gimnaziala nr.1 Ciolpani.
aprobat08-02-2023
12privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, în vederea aprobarii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
aprobat08-02-2023
11privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ - teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari”
aprobat08-02-2023
10pentru aprobarea Protocolului de Colaborare interinstitutionala a MMSS cu UAT Comuna Ciolpani, judetul Ilfov, in cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS- SII MMSS” Cod MysMIS 130963
aprobat08-02-2023
9privind stabilirea listei cu situatii deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta
aprobat07-02-2023
8privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii 416/2001
aprobat07-02-2023
7privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Ciolpani pentru anul scolar 2023-2024
aprobat07-02-2023
6privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2022 a cadrelor didactice din comuna Ciolpani, judetul Ilfov
aprobat07-02-2023
5pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ciolpani nr. 79/09.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”
aprobat31-01-2023
4privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2023
aprobat30-01-2023
3privind modificarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Gospodarie Comuna Ciolpani nr.4887/2011, prin act aditional
aprobat27-01-2023
2privind delegarea gestiunii prin achiziție publică prin procedura de negociere fara publicare prealabila a activitatilor de sortare a deseurilor de hartie ,carton ,metal ,plastic si sticla si tratarea deseurilor in statiile integrate de tratare ,inclusiv transportul la statiile de eliminare prin depozitare a deseurilor municipale din Unitatea Administrativ Teritoriala CIOLPANI.
aprobat26-01-2023
1privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023
aprobat18-01-2023
91Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Ciolpani pentru anul scolar 2022-2023
aprobat22-12-2022
89Acordarea de mandate speciale ADTPBI
aprobat22-12-2022
88Acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pt Transport Public București Ilfov
aprobat22-12-2022