• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Anunt impozite si taxe locale - 2023

08.12.2022 - 08.12.2023

Primăria comunei Cislău, județul Buzău, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind trsansparența decizională în administrația publică, repubicată si ale art. 129, alin.(4), lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative își face publică intenția de a aproba prin hotărâre stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.